Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 60/2018) podrobno uređuju opis terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG), njegov razvoj, građenje, održavanje i upravljanje, ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja, rezervacija i korištenje kapaciteta terminala, mjerna i pravila raspodjele, objava podataka i razmjena informacija, naknada štete i pravila prodaje LNG-ja ili prirodnog plina korisnika terminala u otvorenom postupku. Donijeo ih je operator terminala, tvrtka LNG Hrvatska, na temelju članka 93. Zakona o tržištu plina (NN 18/2018) i uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije. Izrađena su i primjenjuju se prema općim načelima transparentnosti, nediskriminacije korisnika terminala za LNG, njegove sigurnosti i pouzdanosti, tehničke i ekonomske učinkovitosti. Dužni su ih primjenjivati operator i korisnici terminala i svi ostali energetski subjekti, odnosno sudionici na tržištu plina koji namjeravaju postati korisnici terminala. Sastoje se od osnovnog dijela sa 78 članaka i dva priloga: Prilog I. 'Opći uvjeti korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin' koji određuje međusobna prava i obveza operatora terminala i korisnika terminala  i uvjete koji će se primjenjivati na pružanje usluga operatora terminala i koji ima još 50 članaka i Prilog II. 'Politika raspodjele prirodnog plina' koji ima 28 članaka. Pravila stupaju na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 14.7.2018. godine, kada prestaju važiti dosadašnja Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 34/2018).