Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela je četiri ključna podzakonska propisa kojima se uređuju tarifne stavke u različitim područjima tržišta plina. To su:
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina odnosi se na operatore distribucijskog sustava i vrijedi za razdoblje 2018. - 2021. godine, dok Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine vrijedi za opskrbljivače plinom koji su u obvezi javne usluge. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina odnosi se pak na Plinacro koji je operator plinskog transportnogh sustava i vrijedi za razdoblje 1.1.2018. - 31.12.2021. godine, dok se Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina odnosi na tvrtku LNG Hrvatska koja razvija projekt gradnje prihvatnog terminala za LNG na hrvatskoj obali Jadranskog mora, a ona vrijedi za razdoblje 2020. - 2039.
Sve odluke objavljene su u 'Narodnim novinama', no dok prve tri na snagu stupaju 1.1.2018., posljednja na snagu stupa već 21.12.2017. godine, odnosno dan nakon objave.