Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela je dva važna podzakonska propisa za tržište plina jer se njima uređuju tarifne stavke za transport plina i za prihvat i opremu ukapljenog prirodnog plina (LNG). To su:
Obje Odluke objavljene su u 'Narodnim novinama' od 20.6.2018. i na snagu su stupile sljedećeg dana, tj. 21.6.2018. godine, kada su ujedno prestale važiti dosadašnje Odluke.
Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina donesena je na temelju članka 11., stavka 1., točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/2012), a u vezi s čl. 25. Uredbe Komisije (EU) 2017/459 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013 (SL L 72, 17. 3. 2017.). Njome se određuju indikativni iznosi tarifnih stavki za transport plina za tvrtku Plinacro koja je operator hrvatskog plinskog transportnog sustava za razdoblje 2021. - 2040. godine. Tarifne stavke se pri tome nalaze u Prilogu 1. Odluke u tri tablice (za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz u transportni sustav iz terminala za ukapljeni prirodni plin i na interkonekciji i na izlazima iz transportnog sustava), pri čemu su prikazane za četiri scenarija zakupa kapaciteta. 
Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina također je donesena na osnovi čl. 11., st. 1., točke 10. ZoRED-a, ali i čl. 49. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (NN 110/2017). Njome se određuju indikativni iznosi tarifnih stavki za prihvat i otpremu LNG-ja za tvrtku LNG Hrvatska, operatora terminala za LNG. Tarifne stavke se pri tome nalaze u tablici u Prilogu 1. Odluke i prikazane su za tri scenarija prihvata i opreme LNG-ja.