Koliko će, zapravo, stajati priključak na plin do 2016. godine određeno je u novoj Odluci o naknadi za priključenje na plinski distrubucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016. godina (NN 86/2014) koju je donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija.
Spomenuti podzakonski propis donesen je 15.7.2014. godine na sjednici Upravnog vijeća HERA-e, na temelju članka 11, stavka 1, točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/2012), čl. 34, st. 1. Zakona o energiji (NN 120/2012 i 14/2014) te čl. 26. i 32. Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN 76/14). U skladu s time, naknada za priključenje na plinski distribucijski sustav u dijelu troška pripremno-završnih radova iznosi:
• 818,52 kuna za kategoriju priključka I (priključni kapacitet do 100 kW h/h)
• 2604,61 kuna za kategoriju priključka II (priključni kapacitet 100 - 400 kW h/h)
• 4446,78 kuna za kategoriju priključka III (priključni kapacitet 400 - 4000 kW h/h)
• 7206,34 kuna za kategoriju priključka IV (priključni kapacitet veći od 4000 kW h/h).
Isto tako, naknada za priključenje na plinski transportni sustav u dijelu troška pripremno-završnih radova iznosi:
• 2471,60 kuna za kategoriju priključka I (priključni kapacitet do 40 000 kW h/h)
• 4219,69 kuna za kategoriju priključka II (priključni kapacitet  40 000 - 200 000 kW h/h)
• 6838,33 kuna za kategoriju priključka III (priključni kapacitet veći od 200 000 kW h/h).
Naknade za priključenje u dijelu troška građenja priključka, redovnog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu i izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu iznose u skladu s odredbama ranije spomenute Metodogije, a u skladu s njome također vrijede 'popusti' (umanjenja) za slučajeve višestrukog priključivanja.
Odluka je objavljena u 'Narodnim novinama' od 18.7.2014, a na snagu stupa 1.8.2014. godine, kada prestaju važiti svi dotadašnji izračuni naknade za priključenje.