HERA je obavijestila javnost da je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom od 1. travnja do 31. prosinca 2022. i od 1. siječnja do 31. ožujka 2023., što stupa na snagu početkom listopada. Odluka je donesena s obzirom na izmjene u načinu obračuna i naplate isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti, počevši od 1. listopada, a ne kao do sada, prema donjoj ogrjevnoj vrijednosti. 

To će kao rezultat imati promjenu načina obračuna plina već za listopad. "Primjena gornje ogrjevne vrijednosti, u skladu s donesenom Odlukom, nema utjecaja na ukupan trošakza isporučenu energiju plinau odnosu na dosadašnji obračun kada se primjenjivala donja ogrjevna vrijednost. Ako ste krajnji kupac kategorije kućanstvo i kupujete plin po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge, HERA je donijela Odluku s korigiranom, nižom, krajnjom cijenom opskrbe plinom za javnu uslugu (množenjem s 0,901) te navedeno neće imati utjecaja na obračunate iznose za isporučeni plin krajnjim kupcima. Ako ste krajnji kupac koji kupuje plin prema tržišnim uvjetima, vaš opskrbljivač plinom trebao bi prilagoditi svoju cijenu na isti način kao što je to i HERA učinila za javnu uslugu.", stoji u obavijesti na HERA-inim mrežnim stranicama. Agencija naglašava da opskrbljivači ne smiju pri toj promjeni obračuna povećati kupcima cijene plina

Zašto promjena

Prilikom obračuna plina, umjesto do sada korištene donje ogrjevne vrijednosti plina Hd (engl. Net Calorific Value of gas -NCV)od 1. listopada 2022. počinje se primjenjivatigornja ogrjevna vrijednost plina Hg (engl. Gross Calorific Value of gas -GCV). Obračun plina korištenjem gornje ogrjevne vrijednosti dovesti će do pojednostavljenja postupka trgovine plinom i zakupa kapaciteta, omogućavanja jednostavnije integracije RH u regionalno tržište plina, kao i smanjenje mogućnosti pogrešaka kod preračunavanja energije plina. 

Prema tome, u razdoblju do 30. rujna, energija isporučenog plina utvrđuje se kao umnožak količine plina (m3) i iznosa donje ogrjevne vrijednosti Hd(kWh/m3), odnosno obračun i naplata plina krajnjim kupcima vrši se primjenom donje ogrjevne vrijednosti plina Hd. Od 1. listopada 2022. počinje obračun i naplata isporučenog plina primjenom gornje ogrjevne vrijednosti Hg. 

Od operatora distribucijskih sustava novi način obračuna zahtijeva utvrđivanje energije isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti, uz primjenu faktora korekcije za preračunavanje obujma plina pri standardnim uvjetima (apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 15°C) na obujam plina pri normalnim uvjetima (apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 0°C). Ove izmjene propisane su još u rujnu 2021.