Japan, koji nema konvencionalna nalazišta prirodnog plina, prvi na svijetu počinje pokusnu proizvodnju plina iz metanskih hidrata. Japanska tvrtka JOGMEC počinje s operacijama na lokaciji Nankai, u moru, oko 50 km ispred obale otoka Honshu. Pokusna proizvodnja trajat će dva tjedna. Koristit će se metoda kojom će se kristali plina vraćati u plinovito stanje u bušotini. Tom su se metodom već služili japanski i kanadski stručnjaci za odvajanje plina iz hidrata u vječnom ledu na Arktiku 2007. i 2008. godine. 
Ležišta metanskih hidrata omogućila bi Japanu prirodni plin za idućih 100 godina, procjenjuje JOGMEC, a japanska vlada planira razviti tehnologiju kojom bi se omogućila komercijalna proizvodnja plina iz hidrata do 2018, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia'.