Prirodni plin obavijestio je u ponedjeljak HERA-u i MINGO da više nije u mogućnosti isporučivati plin Elektrometalu iz Bjelovara, Moslavina plinu iz Kutine i Ivaplinu iz Ivanićgrada, jer nisu u mogućnosti naplatiti svoja dugovanja. Prirodni plin najavio je raskid ugovora s tim tvrtkama od 1. kolovoza, a ako se odredi opskrbljivač u obvezi zajamčene opskrbe plin bi na tim područjima mogao znatno poskupjeti.
Na područu ta tri distributera plinom se opskrbljuje 30.496 kućanstva i odnosno 2.770 drugih korisnika. Elektrometal opskrbljuje 15.378 korisnika, Ivaplin 7.525 a Moslavina plin 10.363 korisnika.
HERA je nad radom Elektrometala i Ivaplina provela postupak nadzora na temelju kojeg je, u oba slučaja, donijela Rješenje o privremenom oduzimanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom. "Budući da su oba opskrbljivača plinom otklonili nedostatke zbog kojih su im privremeno oduzete dozvole za obavljanje predmetne energetske djelatnosti, HERA je obustavila postupak oduzimanja dozvole u oba slučaja. Također, HERA provodi pojačani nadzor nad radom navedenih energetskih subjekta, a osobito u pogledu ispunjavanja obveza prema drugim energetskim subjektima u obvezi javne usluge", kažu u toj agenciji. Da bi energetski subjekt zadržao dozvolu za obavljanje energetskih djelatnosti između ostalog treba biti i financijski kvalificiran, bar tako stoji u Zakonu o tržištu plina. Ako distributeri plina privremeno ostanu bez dozvole, energetsku djelatnost opskrbe plinom obavlja opskrbljivač u obvezi zajamčene opskrbe plinom. Opskrbljivač u obavezi zajamčene opskrbe može se odrediti na razdoblje od tri plinske godine. Iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu viši su od prosječnog iznosa stavki za opskrbu krajnjih kupaca na tržištu, što znači da bi svi korisnici usluga Elektrometala, Ivaplina i Moslavina plina uskoro mogli početi dobivati znatno veće račune za plin! U prvih 30 dana zajamčene opskrbe cijena ostaje ista kakva je bila, no zatim se ona podiže na razinu cijene energije uravnoteženja, koja se kreće oko pet kuna po m3 plina. No, znači li da će zajamčeni opskrbljivač biti onaj isti koji zbog financijske nemogućnosti nije bio u stanju Prirodnom plinu platiti dugove za plin, no ubuduće će raditi s višim cijenama?! To tek trebamo doznati u MINGO-u. Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva gospodarstva, uz prethodno mišljenje HERA-e za opskrbljivača plinom u javnoj usluzi određuje onog opskrbljivača plinom koji je u prethodnoj plinskoj godini imao najveći udio na tržištu plina određene jedinice područne (regionalne) samouprave u dijelu opskrbe plinom kupaca na distribucijskom sustavu. Svoje dugove Prirodni plin pokušava naplatiti duže od godinu dana, a Poslovni dnevnik je napisao da se navodno radi o dugu od više od 50 milijuna kuna, od čega se na kućanstva odnosi 30 milijuna kuna. Fina je za Elektrometal Bjelovar 10. lipnja pokrenuo stečaj nakon što predstečajna nagodba nije uspjela, a novi gradonačelnik Ivanić Grada najavio je da će grad pomoći Ivaplinu da dobije kredit za pokrivanje svojih dugova.