LNG Hrvatska objavila je da je stigla pravomoćna lokacijska dozvola za LNG terminal na Krku, koja je preduvjet za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Tvrtka je u međuvremenu zatražila pripremu FEED dokumentacije i glavnog dizajna postrojenja, kako bi mogla ishoditi građevinsku dozvolu i dokumentaciju za opskrbu terminala energijom. Ovaj tjedan završio je rok za dostavu konačnog interesa za zakup kapaciteta budućeg terminala, a u LNG-u Hrvatska kažu da je postupak prošao zadovoljavajuće i da su interes iskazale renomirane kompanije iz cijelog svijeta. Još nije poznato tko bi terminal trebao graditi, tko bi njime trebao upravljati te tko će ga financirati i kako, no LNG Hrvatska očekuje da će gradnja početi sredinom iduće godine i da će trajati tri godine.