Katar i Royal Dutch Shell odlučili su razviti ukapljeni prirodni plin kao pogonsko gorivo za brodove koje koristi najveća svjetska brodarska kompanija za prijevoz kontejnera A. P. Moller-Maersk, objavio je Qatargas. Iz Katara je pojašnjeno da su tri kompanije potpisale pismo namjere prema kojem će Qatargas 4, joint venture tvrtka Qatar Petroleuma i Shella proizvoditi gorivo koje će trošiti Maerskovi brodovi. Glavnina brodarskih kompanija sada troši mazut za pogon broda, iako su neki brodovi koristili i LNG u proteklom desetljeću. Maersk raspolaže flotom nešto manjom od 600 brodova, uključujući i najveće na svijetu. DNV je objavio da je trenutno operativno 63 broda koji za pogon koriste LNG, a gradi se još 76 koji će koristi novo gorivo.