Kako je izvijestio američki poslovni dnevnik 'The Wall Street Journal', američka željeznička tvrtka BNSF Railway tijekom 2013. godine namjerava provesti ispitivanja mogućnosti primjene prirodnog plina kao goriva za lokomotive umjesto dizela. Ako eksperiment uspije, smatra se da će to značiti konačan kraj dominacije naftnih derivata u prometu u SAD-u i dati novi poticaj primjeni sve jeftinijeg prirodnog plina u Sjevernoj Americi. Inače, BNSF Railway je treći po veličini američki operator željezničkog teretnog prometa i ujedno drugi po veličini američki potrošač dizela (nakon Mornarice SAD-a), a još prije više od 20 godina razmatrao je primjenu prirodnog plina kao goriva, no ti su planovi napušteni s porastom cijene plina. No, primjena plina kao goriva za pogon lokomotiva ima brojne probleme koje treba riješiti kao što su zadovoljavanje strogih propisa o plinskim instalacijama, gradnju spremnika plina uz pruge, posebne vagone za prijevoz plina za pogon motora i složenu obuku osoblja. Uz to, rekonstrukcija lokomotive za primjenu plina kao goriva za oko 50% povisit će njezinu cijenu. No, u proizvodnji su nove lokomotive
koje kao gorivo korite ukapljeni prirodni plin, a razvijaju ih General Electric i Caterpillar. Isto tako, valja reći da BNSF-ov projekt nije jedini takav, jer je u rujnu 2012. godine kanadski željeznički operator CN preradio dvije lokomotive za pogon na smjesu 90% LNG-a i 10% dizela.