Mađarski parlament je izglasao amandmane na zakone o opskrbi plinom i državnoj imovini. Time je na snagu stupila odredba prema kojoj samo državna skladišta plina mogu služiti kao strateška za slučaj izvanrednih potreba. Doneseni amandmani imaju velik utjecaj na status podzemnog skladišta plina Szőreg-1 čiji je većinski vlasnik mađarska naftna i plinska tvrtka MOL, javlja mađarski dnevnik 'Portfolio.hu'.