Mađarska nastavlja sa snižavanjem cijena energenata. Mađarski zakonodavac prošli je tjedan prihvatio zakon prema kojem se cijena ukapljenog naftnog plina (UNP) mora od 1. srpnja smanjiti 10% , bez obzira je li riječ o plinu koji dolazi iz cijevi, u boci, tanku ili autoplinu. Parlament je takvu odluku dobio s 291 glasom za. Cijena UNP-a mora biti smanjena 10% u odnosu na cijenu koja je važila 1. prosinca 2012.. Prema zakonu cijena UNP-a uključujući porez na dodanu vrijednost ne smije premašiti 90% referentne cijene, javlja Portfolio. Država namjerava nastaviti smanjivati cijene komunalija, a daljnje smanjenje od 10% predviđeno je za srpanj. Tada bi trebale biti za 10% smanjena cijena vodoopskrbe i odvodnje u odnosu na cijene iz siječnja, a do kraja 2014. cijena odvoza otpada ne smije premašiti 90% cijene iz travnja 2012. Prošli mjesec vlada je odlučila od 1. srpnja cijenu čišćenja dimnjaka zadržati na 2.000 forinti (protuvrijednost je oko 50 kn), što je upravo upola sadašnje cijene.