Distributeri prirodnog plina u Mađarskoj pobijedili su na prvostupanjskom sudu koji je potvrdio ispravnost njihove tužbe protiv Mađarskog energetskog ureda (MEH) koji je u siječnju 2013. godine snizio naknade za pristup distributivnoj mreži. Slična presuda očekuje se po sličnoj tužbi distributera električne energije. U osnovi tužbe stoji stav distributera da su novi financijski tereti za njih, koji proizlaze iz propisa poput poreza na javnu infrastrukturu i financijske transakcije te povećanje posebnog poreza na dobit energetskih tvrtki,  trebali biti uzeti u obzir kada se određivala nova tarifa. Međutim, sniženje naknade je dio plana mađarske vlade da se za 10% snize cijene plina i struje pa analitičari smatraju da će, bez obzira na presudu suda, javna politička podrška vladi i dvotrećinska većina u Parlamentu omogućiti provođenje tog plana, javlja mađarski portal 'Portfolio.hu'.