Plinacro, operator hrvatskog plinskog transportnog sustava, objavio je početak javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava. Javna rasprava traje 9. - 19.3.2020. godine i energetski subjekti, zainteresirana i stručna javnost pozvani su na dostavu primjedbi, mišljenja ili očitovanja.

Naime, 2019. je Plinacro donio Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava (NN 89/2019). Riječ je o važnom podzakonskom propisu kojim se uređuje način rada, pogon i upravljanje plinskim transportnim sustavom i važna su za općenito funkcioniranje tržišta plina. Njima je, između ostaloga, uvedena nova Metodologija za predviđanje preuzimanja plina i raspodjelu energije plina na izlazima iz transportnog sustava koji su ulaz u distribucijski sustav i kojima je predviđeno njezino stupanje na snagu 1.4.2020. 

Spomenutim Prijedlogom Izmjena i dopuna Mrežnih pravila predlažu se manje izmjene i dopune Metodologije kako bi se pravila raspodjele energije plina mogla na odgovarajući način primijeniti i na distribucijske sustave, koji osim iz transportnog sustava, plin preuzimaju i izravno iz mreže proizvodnih plinovoda, što do sada nije bilo uređeno. Uz to, Prijedlogom se predlaže odgoda početka primjene, odnosno stupanja na snagu nove Metodologije i s njome povezanih provedbenih pravila do 1.10.2020. godine.