Mobilna elektrana na ukapljeni prirodni plin (LNG) koju je razvila ruska tvrtka Rostec ima snagu do 400 kW i omogućava opskrbu električnom energijom i plinom izoliranih naselja i postrojenja, kakvih je u Rusiji mnogo. Cijena nedavno predstavljenog postrojenja iznosi 241 000 dolara, što je iznos koji je mnogo manji od iznosa koji bi bio potreban da se do takvih lokacija grade dalekovodi ili plinovodi. Istodobno, i takva proizvodnja električne energije je jeftinija u odnosu na korištenje naftnih derivata kao goriva. Jedno takvo postrojenje može poslužiti za opskrbu 30 - 40 kućanstava električnom energijom i plinom u roku od mjesec dana. Očekuje se da će prva takva elektrana biti komercijalno dostupna već 2019. godine, a za sada je već pokazana potražnja za čak 3000 postrojenja, objavila je ruska novinska agencija TASS