Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčene opskrbe koja je prije nekoliko dana stupila na snagu, opskrbljivačima plinom dana je mogućnost da povećaju cijenu plina poduzetništvu. Naime, ta Metodologija uvodi fiksnu naknadu za opskrbu plinom u svih 12 tarifnih modela, a ona iznosi od jedne do četiri kune u tarifnim modelima za kućanstva, pa sve do 50 kuna mjesečno u tarifnom modelu 12. Uvođenjem fiksne naknade za opskrbu plinom opskrbljivaču plinom se omogućava naplata fiksnih troškova koje ima za svako obračunsko mjerno mjesto neovisno o isporučenim količinama plina, kao što su zaduživanje potrebno za premoštenje razlike između plaćanja obveza trgovcu plinom i naplate od kupca, priprema i tiskanje računa, dostava računa, bankarske naknade, eventualno izdavanje opomena, sudski i drugi troškovi. HERA je donijela takvu odluku jer smatra da je te troškove ispravno naplatiti uvođenjem fiksne naknade, a ne povećanjem opskrbne marže (kn/kWh) kako te troškove ne bi snosili drugi kupci koji troše plin. Ta naknada određena je kao 10% fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina u pojedinim tarifnim modelima. Opskrbljivači su pozdravili uvođenje te naknade kada su kućanstva u pitanju, jer je do sada cijela priča bila netransparentna, a tražili su da iznos naknade za kućanstva ne bude kuna-dvije, već pet-šest kuna, po uzoru na fiksnu naknadu kakva postoji u opskrbi strujom. Taj prijedlog u HERA-i je odbijen, a naknada za kućanstva zaista je simbolična. Ona u ovom slučaju nije diskutabilna, već opskrbljivači neslužbeno ističu da fiksna naknada za opskrbu nije ni trebala biti uvođena za dio opskrbe s većom potrošnjom, koji je na tržištu. 
Opskrbne marže opskrbljivača mjere se u lipama, a sada ispada da bi svakog svog kupca, za kojeg su se teško izborili u srazu s konkurencijom, trebali "iznenaditi" s par desetaka kuna fiksne naknade za opskrbu plinom i to po svakom računu, što bi zaista podiglo krajnju cijenu plina. Opskrbljivači, koji su sada sasvim na tržištu i "tuku" se za opskrbu, sada su poziciji da odluče žele li taj trošak prebacivati na poduzetnike, i tako riskirati da izgube kupca, ili će kao do sada o svom trošku izdavati račune, odnosno obavljati poslove za koje je ta naknada bila predviđena. S obzirom na to da uvođenje fiksne naknade nije obavezno, neslužbeno doznajemo da neki veći opskrbljivači razmatraju da je ne naplaćuju, ne bi li zadržali konkurentnu cijenu plina. Ipak, treba vidjeti kako će to biti u praksi, odnosno hoće li poduzetnicima ipak uskoro početi stizati veći računi.