MOL-ov udio u projketu gradnje plinovoda Nabucco pao je s prijašnjih 16,7% na 14,7%, objavio je mađarski dnevnik Magyar Nemzet u utorak. Kompanija je propustila platiti svoj udio kod prijašnjeg povećanja kapitalizacije, objasnio je FGSZ-ov direktor Janos Zsuga. kako bi zadržao svoj udio MOL je trebao uplatiti 3 milijuna eura, kako to nisu učinili udio MOL-a je pao, dok se udio ostalih 5 dioničara povećao na 17,1% za svakoga. MOL je u travnju objavio da više ne želi financirati projekt te da odbija visoki trošak investicije.