Ina je izvijestila da je za osiguranje dodatnih količina plina kojima će privremeno nadomjestiti smanjenu proizvodnju sa Sjevernog Jadrana zaslužna puna podrška kompanija članica MOL grupe. Pored količina koje su isporučivane tijekom proteklih dana za pokrivanje povećane potrošnje, ovim dogovorom osigurano je i dodatnih 2 milijuna m3/dnevno što će u potpunosti nadomjestiti smanjenu proizvodnju sa Sjevernog Jadrana. K tome, ovako brza reakcija bila je moguća zbog dostupnosti Plinacrovog interkonektora visokog kapaciteta između Hrvatske i Mađarske koji je pušten u rad prošle godine. Plinovod ima nazivni promjer od 800 mm i pritisak od 75 bara, a duljina mu je 205 km u Mađarskoj i 88 km u Hrvatskoj. Maksimalni kapacitet plinovoda je 19,2 milijuna kubičnih metara dnevno.Tjekom današnjeg dana uspostavljena je redovna opskrbe plinom HEP-a, Rafinerije nafte Rijeka i Petrokemija. Pad napajanja energijom na IKA A platformi privremeno je zaustavio proizvodnju plina na 6 platformi. INAgip i dalje radi na otklanjanju tehničkih poteškoća. Javnost će biti redovito informirana o poduzetim koracima potrebnim za normalizaciju proizvodnje i osiguravanje opskrbe, kažu u Ini.