Plinski stručnjaci u Hrvatskoj mnogo očekiju od skorih parlamentarnih izbora, nadajući se da će novi državni vrh, imati više razumijevanja za potrebu depolitizacije sustava određivanja cijena plina i odustajanje države od miješanja u postupak tarifiranja potrošača, na kojem su inzistirale dosadašnje vlade, piše Business.hr. No, isto tako, proizvodnja iz postojećih ležišta u kopnenom dijelu Hrvatske, posebno u najvećem i najbogatijem ležištu u Molvama, ali i mostalima u Međimurju, istočnoj Slavoniji i Podravini, konstantno opada jer se ležišta u godinu u godinu iscrpljuju, a sličan scenarij postupnog opadanja količina eksploatiranog prirodnog plina sljedećih godina očekuje i bušotine u sjevernom Jadranu, upozorava predsjednik HSUP-a, dr. sc. Miljenko ŠUNIĆ. "Ne promijeni li se nešto sljedećih godina i ne počne li Hrvatska znatnije investirati u istraživanje novih plinskih ležišta, moglo bi se dogoditi da vlastitog plina više nećemo imati i da ćemo u potpunosti biti ovisni o uvoznom plinu", upozorava dr. sc. Šunić. No, u INA-i tvrde kako ne namjeravaju odustati od istraživanja novih izvora plina u Hrvatskoj. Kako je za list potvdio Želimir ŠIKONJA, Inin direktor za istraživanje i proizvodnju, većina bušotina u sjevernom Jadranu koje su sada u fazi eksploatacije plod su istraživanja i razrade koja traje posljednjih 10-ak godina. Kako je istaknuo Šikonja, tvrtka je u istraživanje i razradu novih bušotina u sjevernom Jadranu uložila nekoliko milijardi kuna, a u posljednjih pet godina u Hrvatskoj je otkriveno pet novih isplativih plinskih ležišta, piše Business.hr. Ina sljedećih godina u nova istraživanja ležišta nafte i plina namjerava uložiti nemala sredstva, no kada je riječ o novim investicijama, nužno je stvoriti uvjete koji će potencijalne investitore motivirati na ulaganje u istraživanje novih plinskih ležišta.