Opskrba plinom na području Kantona Sarajevo, što je ujedno i distribucijsko područje sarajevskog distributera plina Sarajevogas, odvija bez se problema i sve tarifne kategorije kupaca (Toplane-Sarajevo, kućanstva, velika i mala privreda) uredno se opskrbljuju plinom. Sve se to ostvaruje unatoč činjenici da su isporuke plina za Sarajevogas od dobavljača plina za Bosnu i Hercegovinu, tvrtke Energoinvest, i dalje smanjene. Ipak, zbog povoljnijih vremenskih prilika, svi se potrošači uspjevaju uredno opskrbljivati prirodnim plinom. Naravno, u slučaju pada vanjske temperature zraka, bit će neophodno nabaviti dodatne količine plina ili da sarajevska toplinarska tvrtka Toplane-Sarajevo ponovo počne s korištenjem alternativnog goriva.

Pogoršana kvaliteta zraka u Sarajevu

Smanjenje opskrbe plinom, što ujedno znači i smanjenu primjenu plina kao energenta za pokrivanje potreba za toplinskom energijom svakako se održava i na razinu kvalitete zraka u Sarajevu koja je tijekom zimskih mjeseci ionako pogoršana. Naime, prije par dana su mjerenjem koncentracija onečišćujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo na svim automatskim stanicama (Vijećnica, Hadžići, Otoka, Ilidža i Ilijaš) zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti čestica PM10 od 50 µg/m3. Na sreću, nije zabilježeno prekoračenje satnih graničnih vrijednosti koncentracija ostalih onečišćivača u zraku. S druge strane, na osnovi trendova može se zaključiti kako će koncentracije PM10 nastaviti rasti.

Glavni razlog za povećanje onečišćenja zraka, osim naravno, njegovog izvora (zastarjeli sustavi grijanja, ispušni plinovi zastarjelih vozila itd.) na području Sarajeva su i vremenske prilike kao što su slabija temperaturna inverzija i slab vjetar, zbog čega se čestice nakupljaju u Sarajevskoj kotlini.

S obzirom na prognozirane stabilne vremenske uvjete i stalno bilježenje prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti na svim automatskim mjernim stanicama, donesen je zaključak o proglašenju stanja 'pripravnosti', što je predviđeno Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne onečišćenosti zraka, objavio je Sarajevogas.

plinarski forum