Procjene o rezervama nekonvencionalnog plina u Njemačkoj dosežu i do 22,6 bil. m3 i mogu se početi eksploatirati nakon što se donesu odgovarajući propisi, objavila je njemačka Savezna vlada. Njemački Savezni zavod za geologiju i sirovine (BGR) je procijenio da rezerve plinskih škriljaca u Njemačkoj iznose 6,8 - 22,6 bil. m3. Od toga bi se tehnički moglo proizvesti 0,7 - 2,3 bil. m3, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia'.