U Sloveniji se distribucija prirodnog plina obavlja u 82 općine, a na plinske distribucijske sustave potkraj 2019. godine bilo je priključeno više od 135 000 potrošača. U skladu sa zakonima iz područja energetike, svi operatori plinskih distribucijskih sustava koji obavljaju distribuciju prirodnog plina u Sloveniji dužni su pripremiti upute za pogon sustava (slovenska kratica: SON) i objaviti ih u službenom listu ('Uradnem listu'). Uz to, prije takve objave za te upute moraju ishoditi suglasnost energetskog regulatora, Agencije za energiju.

Upute su vrlo važan podzakonski propis i za potrošače prirodnog plina i za operatore distribucijskih sustava. Naime, njime se, između ostaloga, određuju tehnički i drugi uvjeti za siguran pogon distribucijskih sustava s namjenom pouzdane i kvalitetne opskrbe prirodnim plinom. One uređuju i opće uvjete za dobavu i potrošnju prirodnog plina kojima se ponajviše uređuju prava i obveze potrošača u vezi s mjerenjem potrošnje, određivanjem obračunskih količina, izvođenjem obračuna i proračuna.

Uputama se podrobno uređuje i područje priključivanja na plinski distribucijski sustav. Pravo na priključivanje na takve sustave ima svaka osoba koja je vlasnik zgrade ili je namjerava izgraditi i imat će uređaje s čijom će primjenom postati potrošač. Pravo na priključivanje na određenom priključnom mjestu s određenim priključkom dobiva se pravovaljanošću suglasnosti za priključivanje i uz poštivanje uvjeta koji su navedeni u suglasnsti i ostvaruje se na način određen u ugovoru o priključivanju i suglasnosti.

U slučaju kada je vlasnik priključka operator distribucijskog sustava, u trenutku izdavanja suglasnosti provodi ocjenu ekonomske opravdanosti priključivanja. U slučaju kada je priključak ekonomski opravdan, sve troškove izgradnje priključka snosi operator distribucijskog sustava, objavilo je slovensko Gospodarsko interesno udruženje Distribucija prirodnog plina (GIZ DZP).