Na Dnevnom redu 35. sjednice Skupštine Grada Zagreba, između ostalog, našao se i Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zagreba. Pripremilo ga je Stručno povjerenstvo za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, koje je osnovano, baš kao što je i spomenuti Prijedlog pripremljen, na temelju nove Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. glasnik Grada Zagreba 15/2015). Dakle, u sljedećih 15 godina bi dimnjačarske poslove u Zagrebu trebao obavljati jedan, jedinstveni dimnjačarski koncesionar, a to bi, po svemu sudeći, trebala biti novoosnovana Dimnjačarska obrtnička zadruga.
Pri tome se radi o zadruzi koju, zapravo, čine svi dosadašnji zagrebački dimnjačarski koncesionari koji su se udružili upravo kako bi zadovoljili stroge uvjete koje je propisala nova Odluka (npr. jedan od njih je da ima najmanje 60 zaposlenih dimnjačara srednje stručne spreme dimnjačarske struke, od kojih najmanje 30 mora imati položen majstorski ispit, što ne može zadovoljiti nijedan postojeći dimnjačarski obrtnik ni tvrtka u cijeloj Hrvatskoj). Sjedište novoosnovane Zadruge je u Mesničkoj 15/A u Zagrebu, a njezin je upravitelj Nenad ZRINSKI iz Dimnjačarskog obrta Ferenc (dosadašnji koncesionar za 29, 30, 31. i 56. dimnjačarsko područje), dok je predsjednik Nadzornog odbora Marko TOMEŠIĆ iz obrta Dimnjačar (dosadašnji koncesionar za 13, 14, 15, 18. i 21. dimnjačarsko područje).
U skladu s Prijedlogom, novi koncesionar bi Gradu Zagrebu trebao plaćati godišnju naknadu za koncesiju koja se sastoji od ponuđenog iznosa godišnje naknade od 85 000 kuna i 4% svojeg ukupnog prihoda koji je ostvaren obavljanjem dimnjačarskih poslova tijekom jedne godine. Uz to, Prijedlogom su propisane i nove cijene dimnjačarskih usluga koje bi, ako Prijedlog bude prihvaćen (u što ne treba sumnjati jer je i izrađen, baš kao i Odluka, na prijedlog Gradonačelnika Milana BANDIĆA) u buduće trebale važiti, a koje su, prema dosadašnjim pisanjima medija, mnogo više od dosadašnjih.