Otvoreni su javni natječaji za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom na područjima koja su do sada pokrivali opskrbljivači Ivaplin iz Ivanić Grada, Brod-plin iz Slavonskog Broda i Zelina-plin iz Svetog Ivana Zeline. Naime, Hrvatska energetska regulatorna agencija pokrenula je postupak javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijska područja spomenute tri tvrtke, koja uglavnom obuhvaćaju spomenute gradove i nekoliko okolnih općina i gradova.

Javni natječaji za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom su otvoreni do 31. kolovoza 2022. godine, a potrebna dokumentacija se može pronaći na HERA-inim internetskim stranicama.