Izgradnja plinovoda Omanovac - Daruvar ušla u završnu fazu. Riječ je o novom magistralnom plinovodu duljine 12,3 km, čija je gradnja započela u lipnju 2018. godine. Svi radovi na gradnji su sada završeni, osim prespajanja na postojeći plinovodni sustav, što će biti obavljeno na proljeće 2019 godine, nakon završetka sezone grijanja. Novi plinovod na razini tlaka 50 bar bit će tada spojen na plinovod Dobrovac - Omanovac, na koji se nastavlja. Time će se osigurati povećanje transportnih kapaciteta i povećati sigurnost dobave prirodnog plina na području središnje Hrvatske, objavio je Plinacro, operator hrvatskog plinskog transportnog sustava.