S proizvodnjom plina je započelo plinsko polje Nawara na jugu Tunisa. Riječ je o do sada najvećem projektu u tuniskoj energetici. Ukupna ulaganja u razvoj polja na području guvernorata Tataouine iznosila su 1,2 mlrd. dolara, a kapacitet proizvodnje procjenjuje se na 2,7 mil. m3/d prirodnog plina. No, očekuje se i proizvodnja 7000 bbl/d nafte i 3200 bbl/d ukapljenog prirodnog plina (LNG). Time će se ujedno tuniska proizvodnja plina povećati za oko 50%, čime će se nacionalni energetski deficit smanjiti za 20%, a trgovinski deficit za 7%. 

Polje je otkriveno u siječnju 2006. godine, a naknadnim bušenjima u 2010. otkriveno je još osam bušotina, nakon čega je koncesiju za istraživanje i proizvodnju naftne i plina na njemu tunisko Ministarstvo industrije dodijelilo tuniskoj naftnoj tvrtki Etap i austrijskoj naftnoj i plinskoj tvrtki OMV.

Projekt STGP čije je polje Nawara dio uključuje i središnje postrojenje za obradu plina na samom polju, ali i plinovod duljine 370 km od Naware do Gabesa, gdje će biti izgrađeno još jedno takvo postrojenje, objavila je talijanska novinska agencija ANSAmed.