Riječka tvrtka za proizvodnju i distribuciju plina i toplinske energije Energo obavještava sve korisnike usluge opskrbe plinom koji su prešli Gradskoj plinari Zagreb o načinu procjene stanja brojila prije prelaska novom opskrbljivaču. 

Kupci plina, koji do kraja ožujka nisu odabrali tržišnog opskrbljivača, od 1. travnja automatizmom su prebačeni u bazu korisnika Gradske plinare Zagreb Opskrba. Rezultat je to liberalizacije tržišta i natječaja koje je provela HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija). 

Osim toga što je tržišni opskrbljivač plinom, Energo nastavlja svoj rad i kao operator distribucijskog sustava, što znači da nastavlja očitavati sve plinomjere neovisno o tome čiju je opskrbu korisnik odabrao.

 

Nedostupni plinomjeri 

Za sve kupce javne opskrbe koji su automatizmom prešli na GPZ Opskrbu, Energo je prema zakonu obvezan dostaviti stanje njihovog brojila novom opskrbljivaču, kako bi se razgraničila potrošnja. 

Manjem dijelu kupaca, čiji plinomjeri nisu bili dostupni za očitanje u, od regulatora propisanom razdoblju, Energo je računalno procijenio potrošnju, zaključno s 31. ožujkom. Procjena se temelji na ranijoj potrošnji svakog obračunskog mjernog mjesta, a tim će se kupcima dostaviti obračun, objavljeno je na stranicama Grada Rijeke

Ako korisnici koji dobiju obračun smatraju da procijenjena potrošnja značajnije odstupa od stvarne, iz bilo kojeg razloga, Energo ih poziva da ne podmiruju dostavljeni račun, već da jave stvarno stanje potrošnje. Kad Energo utvrdi stvarno stanje na plinomjeru, napravit će novi obračun do 31. ožujka i dostaviti ga korisniku.