U 'Narodnim novinama' od 27.6.2018. godine objavljen je Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (NN 57/2018) koji je izazvao velike rasprave i prijepore u (para)političkoj javnosti. Zakon je donio Hrvatski sabor na sjednici koja je održana 14.6.2018. godine i njime se utvrđuje interes Republike Hrvatske, uređuje se supsidijarna primjena propisa, infrastruktura terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG) koja je od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, izdavanje koncesije na pomorskom dobru za realizaciju terminala i prateće infrastrukture, uključujući mjesto za opskrbu LNG-jem u luci Rijeka, provedba izvlaštenja nekretnina, pravila i mjere prilikom realizacije terminala radi očuvanja sigurnosti opskrbe prirodnim plinom i tajnost podataka te se određuje investitor, odnosno nositelj investicije projekta terminala na otoku Krku. Zakon ima svega 16 članaka i nadzor nad njegovom provedbom provodi ministarstvo nadležno za energetiku, tj. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Uz to, u skladu s člankom 7., stavkom 8. Zakona ministar nadležan za pomorstvo dužan je zaključiti ugovor o koncesiji s investitorom u roku 90 dana od stupanja Zakona na snagu. Pri tome Zakon na snagu stupa osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 5.7.2018. godine, osim čl. 12., st. 5.  koji stupa na snagu 1.12.2019. i kojim se uređuju visina i način prikupljanja naknade za sigurnost opskrbe prema zahtjevu operatora transportnog sustava, a nastavljajući se na prijedlog operatora terminala.