Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 14. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 9. srpnja donijela Odluku o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. a na natječaju koji je proveden u lipnju za taj posao odabran je varaždinski Termoplin

Obveza zajamčenog opskrbljivača plinom je u naredne tri plinske godine, prema reguliranim uvjetima, opskrbljivati plinom krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav koji je pod određenim uvjetima ostao bez opskrbljivača, odnosno ako je postojećem opskrbljivaču plinom krajnjeg kupca prestala važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, postojećem opskrbljivaču plinom krajnjeg kupca HERA je privremeno ili trajno oduzela dozvolu ili je HERA zaprimila pisanu obavijest o opskrbljivaču u poteškoćama koji nije podmirio dospjele novčane obveze u razdoblju od najmanje 60 dana, a na temelju koje je postupila u skladu s odredbama Općih uvjeta opskrbe plinom. 

Veće cijene za tvrtke

U bilo kojem od tih slučajeva krajnjem kupcu na distribucijskom sustavu neće biti prekinuta opskrba plinom, već će automatizmom zajamčeni opskrbljivač postati njegov opskrbljivač. Dakle, svim krajnjim kupcima priključenima na distribucijski sustav kao posebna mjera zaštite osigurana je redovita i sigurna opskrba plinom putem prava na zajamčenu opskrbu plinom. Ako dođe do aktivacije zajamčene opskrbe, krajnja cijena koju će zaračunavati zajamčeni opskrbljivač plinom propisana je Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbuto za kućanstva u iznosu jednakom tarifnim stavkama za javnu uslugu opskrbe plinom na predmetnom distribucijskom području. 

Za krajnje kupce koji nisu kućanstvo cijena će biti u uvećanim iznosima tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom na predmetnom distribucijskom području, i to prvih mjesec dana od dana početka zajamčene opskrbe za 10%, daljnja dva mjeseca za 20% te po isteku tri mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe za 30%. 

U razdoblju od 1. listopada 2018. do danas, do kada tu ulogu obnaša GPZ Opskrba, nije bilo potrebe za aktivacijom zajamčene opskrbe plinom u RH.