Upravni sud u Rijeci objavio je nepravomoćnu prvostupanjsku presudu kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno okolišne dozvole za zahvat uvođenja faze plutajućeg LNG terminala na području Omišlja. Riječ je o predmetu u kojem su Primorsko-goranska županija, općina Omišalj i ekološke udruge pokrenule u želji da spriječe izgradnju terminala. Sa suda navode da se u tom sporu ne odlučuje o drugim elementima cjeline zahvata ni o ostalim pitanjima vezanima uz zahvat, nego samo o zakonitosti okolišne dozvole u odnosu na plutajući dio terminala. To je jedna od više dozvola za takve zahvate, a iduća, ne i posljednja, jest lokacijska dozvola protiv koje je upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci pokrenut u prosincu 2018. 
"Nažalost nismo iznenađeni presudom. Smatramo kako je Vlada, kao i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, donošenjem odluke o državnom sufinanciranju plutajućeg LNG terminala te najavama o skorašnjem početku radova uvelike utjecala na rezultate ovog sudskog spora. Moglo bi se tvrditi kako je to i svojevrsni javni pritisak na sud", izjavila je Marija Mileta, voditeljica kampanje protiv LNG terminala u Zelenoj akciji. Detaljno će obrazloženje tužitelji dobiti naknadno s presudom, na koju postoji mogućnost žalbe Visokom upravnom sudu. „Ovaj primjer pokazuje kako u Hrvatskoj zapravo nema adekvatne pravne zaštite u postupcima zaštite okoliša. Naime, u ovom, kao i drugim okolišnim predmetima pred upravnim sudovima u RH, bila su odbijena predložena vještačenja, kao i svjedočenja, što takoreći znači, da nije bilo uobičajenog dokaznog postupka“, rekla je Željka Leljak Gracin, predsjednica Zelene akcije. Zanimljivo je kako je, bez obzira na neusklađenost ovog zahvata u okoliš s prostornim planom, sud zauzeo stav kako to nije predmet ovog sudskog postupka već postupka osporavanja lokacijske dozvole, ističu zeleni. 
Ova presuda ne označava kraj borbe protiv ovog LNG projekta. "Nevjerojatna je razina pritiska i institucionalnog nasilja koju Vlada RH i tvrtka LNG Hrvatska vrše nad lokalnom zajednicom, kao i svih 18.944 građana i građanki koji su dali svoj potpis protiv projekta. Ovakvo se stanje kršenja ljudskih i građanskih prava nikako ne smije normalizirati. Stoga će Zelena akcija nastaviti s kampanjom protiv čitavog LNG projekta kao i davanjem podrške lokalnoj zajednici na Krku", zaključila je Mileta. Upravni spor pokrenut je lani i svibnju, a prvo ročište održano je 26. studenoga. Prigovori tužiteljâ odnose se na usklađenost s prostornim planovima, prigovore vezane za ekološku, energetsku i estetsku komponentu, mjere za smanjenje rizika na moru, sudjelovanje zainteresirane javnosti, da se radi o novom projektu i zahvatu, a ne o izmjeni prvotnog zahvata, cjelovitost studije utjecaja na okoliš, varijantna rješenja, utjecaj kloriranja na more i stvaranje pjene, utjecaj na more, zrak... Iz suda još napominju da pokretanje upravnog spora na Upravnom sudu ne odgađa izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku te da je u predmetima u kojima osporavani akt ne čini neposredni temelj za izvršenje, poput ovog, ustaljena praksa da sud svojom odlukom ne odobrava odgodni učinak tužbe.