Na spojnom plinovodu između Hrvatske i Slovenije (na interkonekcijskoj točki Rogatec), osim dosadašnjeg stalnog fizičkog kapaciteta za transport plina iz Slovenije u Hrvatsku, omogućen je i stalni fizički kapacitet za transport plina iz Hrvatske u Sloveniju, u iznosu od oko 30.000 m3/sat. Time je Plinacro ispunio svoju obvezu omogućavanja dvosmjernog kapaciteta. Naime, u skladu s uredbama Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom, operatori plinskih transportnih sustava dužni su omogućiti stalni fizički kapacitet za transport plina u oba smjera (dvosmjerni kapacitet) na svim spojnim plinovodima između država članica, osim ako je odobreno izuzeće od te obveze. Plinacro i slovenski operator plinskog transportnog sustava, tvrtka Plinovodi, sklopili su novi sporazum o međudržavnom spojnom plinovodu.