Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na svojoj jučerašnjoj sjednici donijelo je Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Prijedlogom Metodologije mijenja se način izračuna fiksne mjesečne naknade, na način da se u izračun iste dodaje fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom. Fiksnu mjesečnu naknadu za opskrbu plinom definira se kao 10% fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina za pojedini tarifni model.
Naime, do sada se fiksna mjesečna naknada formirala samo od fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina namijenjene pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije plina vezanih za obračunsko mjerno mjesto. Fiksna mjesečna naknada koju plaća krajnji kupac koji koristi javnu uslugu bit će zbroj postojeće fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina i fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom. Pri tome je fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja opskrbe plinom vezanih za krajnjeg kupca. Uvođenjem fiksne naknade za opskrbu plinom opskrbljivaču plinom se omogućava naplata fiksnih troškova koje opskrbljivač ima za svako obračunsko mjerno mjesto neovisno o isporučenim količinama plina, kao što su zaduživanje potrebno za premoštenje razlike između plaćanja obveza trgovcu plinom i naplate od kupca, priprema i tiskanje računa, dostava računa, bankarske naknade, eventualno izdavanje opomena, sudski i drugi troškovi. Izmjene i dopune Metodologije bit će objavljene u "Narodnim novinama".