U tijeku je niz radova na održavanju i dogradnji hrvatskog plinskog transportnog sustava, od kojih su najvažniji oni koji se izvode oko Zagreba s ciljem povećanja pouzdanosti i sigurnosti opskrbe plinom zagrebačkih toplana. 

Tako se na mjerno-redukcijskoj stanici Ivanja Reka obavlja rekonstrukcija mjerno-rekukcijskih linija u svrhu povećanja kapaciteta opskrbe plinom za pogon TE-TO Zagreb. Ti se radovi izvode na zahtjev HEP Proizvodnje, započeli su 23.9.2019. i trebali bi biti dovršeni do kraja rujna 2019. godine. Ukupna vrijednost projektiranja, opreme, radova i dr. iznosi 7,7 mil. kuna, a izvođač radova je zajednica ponuditelja koju čine tvrtke Mato el-d, Cjevomont i Specijalna oprema. Uz to, u sklopu tih radova obavljeno je i spajanje kontejnerske MRS Dugo Selo II u svrhu modernizacije objekta, odnosno zamjene starijeg dotrajalog objekta novoizgrađenim.


Sigurna opskrba plinom i EL-TO Zagreb

No, u razdoblju 16. - 23.9.2019. godine obavljeni su i radovi na MRS Zagreb Jug, također na zahtjev HEP Proizvodnje. Cilj tih radova bilo je povećanje priključnog kapaciteta mjerno-redukcijskih linija za opskrbu plinom EL-TO Zagreb. Ukupna vrijednost radova je 5,1 mil. kuna, a izvođač radova bila je zajednica ponuditelja u sastavu Monter-Strojarske montaže i Elektrocentar Petek.


Nastavak projekata u Slavoniji

Osim tih radova, koji su se izvodili i još se izvode na području Zagreba, u tijeku su i radovi u Slavoniji. Tako će 27.9.2019. godine biti provedeno prespajanje rekonstruiranog plinovoda Donji Miholjac - Osijek na postojeći plinski transportni sustav. Nakon toga će uslijedit probni rad i ishođenje uporabne dozvole. Uz to, 10.10.2019. godine provest će se i spajanje novoizgrađene kontejnerske MRS Donji Andrijevci na postojeći transportni sustav, izvijestio je Plinacro.