Kutinska Petrokemija kupovala je preskupi plin, zaključili su potencijalni ulagači koji dubinski snimaju poslovanje tvrtke. Agrofertu, Borealisu i Bigi u oči je upao ugovor za kupovinu plina koji je bivša uprava sklopila s Prirodnim plinom na rok od dvije godine, i to u trenutku kada se tržište počelo otvarati. Večernji piše da je Ina plin prodavala Petrokemiji s cijenom po ruskoj formuli, koja cijenu plina veže uz cijenu nafte. To pokazuje da je na tome ostvarena vrlo dobra zarada, dok je Petrokemija radi skupog plina bila u minusu. Potencijalni ulagači su zaključili da je cijena čak bila dva puta viša nego na strože kontroliranim tržištima! Da je cijena plina bila bolja tvrtka je čak mogla biti u blagom plusu, piše ta novina, ističući čuđenje investitora nad tom činjenicom.