Hrvatska poštanska banka odblokirala je račun kutinske Petrokemije, koja je bila u blokadi prošli petak od duga od 12 milijuna kuna, kojim je Petrokemija jamčila HPB-u za tvrtku Gorup koja ulazi u predstečajnu nagodbu. "Uprava Petrokemije uložila je maksimalne napore da udovolji zahtjevu HPB-a za jednokratnim vraćanjem potraživanja po regresnom dugu za jednog od dugoročnih kupaca Petrokemije. Jednokratnim vraćanjem duga omogućena je normalizacija odnosa s HPB-om čime je došlo do deblokade poslovnih računa Petrokemije", navodi se u priopćenju. O cijelom slučaju oglasila se i Hrvatska poštanska banka. U priopćenju su naveli kako u konkretnom slučaju Petrokemije, jamstvo kojim je poduzeće u državnom vlasništvu jamčilo za obvezu privatnog poduzeća koje je završilo u predstečajnoj nagodbi ne može biti oprošteno na teret Banke. Banka nema mandat opraštati dugove na teret vlasnika i indirektno na teret svojih 630.000 klijenata. Navode i da je jamstvo dospjelo na naplatu prije pet mjeseci otkad Banka pregovara s Petrokemijom s čime su bila upoznata i nadležna ministarstva.