Glavna skupština Petrokemije donijela je u srijedu odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala za 343,2 milijuna kuna radi pokrića gubitaka, a to će se provesti smanjenjem nominalne vrijednosti dionice i spajanjem dionica. To će se smanjenje provesti smanjenjem nominalnog iznosa redovne dionice s 30 kuna na 3,333 kune. Kako je to ispod nominalnog iznosa propisanog Zakonom o trgovačkim društvima, izvršit će se spajanje dionica tako da se tri dionice pojedinačne nominalne vrijednosti 3,333 kune spoje u jednu redovnu dionicu nominalne vrijednosti 10 kuna. Ostatak od 3,9 milijuna kuna koji ostane nakon pokrića ukupnog društva prenijet će se u kapitalne rezerve. Nakon provedbe pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica, temeljni kapital Petrokemije iznosit će 42,9 milijuna kuna i biti podijeljen na 4.290.393 redovne dionice, nominalne vrijednosti dionice od 10 kuna. Petrokemija je početkom listopada objavila da će u razdoblju od 4. do 23. listopada omogućiti dodatno dubinsko snimanje za potencijalne strateške i investicijske ulagače koji su predali ponude za sudjelovanje u dokapitalizaciji.