Kutinska Petrokemija prošlu je godinu završila s gubitkom od 146,8 milijuna kuna, što je čak 68,2% više u odnosu na godinu ranije kada je iznosio 87,3 milijuna kuna, podaci su iz nekonsolidiranog financijskog izvješća tvrtke koje je objavljeno danas. U Petrokemiji ističu da se polovica gubitka odnosi na povećanu cijenu prirodnog plina i "ekstremno visoke troškove transporta plina u Hrvatskoj". U izvješću stoji da je cijena plina u odnosu na 2016. lani rasla za 10% u kunama i 13,9% u američkim dolarima, bez troška transporta, dok je trošak transporta lani bio 22,4% niži u odnosu na 2016. Tu kompaniju lani je plin koštao ukupno 1,14 milijardi kuna, a dug prema dobavljačima plina umanjen je na štetu duga koji Petrokemija ima prema HPB-u i HBOR-u. Petrokemija je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestila da će joj i HEP sada isporučivati prirodni plin. To znači da će, uz postojeće dobavljače prirodnog plina INA-u i PPD, tvrtka imati i novog dobavljača potrebnih količina plina u narednom razdoblju.