Kako je priopćeno iz Plinacra, usvojen je Plan regionalnog ulaganja u plinsku infrastrukturu 2012.-2021. U skladu sa člankom 12 europske uredbe EC/715/2009, OTS-ovi će objavljivati Plan regionalnog ulaganja u plinsku infrastrukturu svake dvije godine. Da bi bili u skladu s ovom obvezom, operatori plinskog transportnog sustava Južnog koridora (Southern Corridor GRIP TSOs) izradili su svoj prvi Plan regionalnog ulaganja u plinsku infrastrukturu (Southern Corridor GRIP). U projekt Southern Corridor GRIP bili su uključeni OTS-i sljedećih zemalja: Italije, Austrije, Slovenije, Slovačke, Mađarske, Bugarske, Rumunjske i Grčke, te Hrvatske kao pridruženog člana promatrača. Izvještaj je objavljen, te ga se može naći ili na stranicama uključenih OTS-a ili stranicama ENTSOG-a.