U prvoj polovini 2012. godini dominantni novi energetski kapaciteti u Sjedinjenim američkim državama bile su nove plinske elektrane i obnovljivi izvori energije. Na mrežu je priključeno ukupno 165 novootvorenih elektrana u 33 federalne države, snage 8.098 MW, a mahom je riječ o izvorima čija snaga je manja od 25 MW, kazuju podaci američke energetske administracije EIA. Plinska kombi postrojenja kompetitivna su sa elektranama na ugljen, a takva nova postrojenja mahom su građena u državama koje tradicionalno uglavnom koriste ugljen, s izuzetkom Idahoa koji ima velike hidrološke kapacitete, stoji u izvještaju. U istom periodu iz pogona je izašlo 3,092 MW snage iz 58 generatora u 17 zemalja, izvijestio je Gas to Power.