Na spojnom plinovodu Hrvatske i Mađarske, na interkonekciji Dravaszerdahely, osim dosadašnjeg stalnog kapaciteta za transport plina u smjeru iz Mađarske u Hrvatsku, od 16.1.2020. godine omogućen je stalni kapacitet za transport plina u smjeru iz Hrvatske u Mađarsku.

Tako je stvaranjem uvjeta za stalni fizički protok plina u smjeru Mađarske Plinacro ispunio obvezu iz europskih uredbi za omogućavanje dvosmjernog kapaciteta na svim spojnim plinovodima između članica Europske unije. 

Korisnici transportnog sustava sada mogu ugovoriti standardne kapacitetne proizvode na interkonekciji Dravaszerdahely prema kalendaru aukcija i to:
• dnevne kapacitetne proizvode od 16.1.2020. godine (prva aukcija je 15.1.2020.)
• mjesečne kapacitetne proizvode od 1.2.2020. (prva aukcija je 20.1.2020.)
• tromjesečne kapacitetne proizvode od 1.4.2020. (prva aukcija je 3.2.2020.).