U osam gradskih četvrti i 90-ak gradskih ulica Gradska Plinara Zagreb uvest će plin. Plin dolazi u ulice u četvrtima Brezovica, Novi Zagreb-Zapad, Peščenica Žitnjak, Maksimir, Podsljeme, Gornja Dubrava, Dinja Dubrava i Sesvete. Na inicijativu građana koji su inicirali promjene Gradska plinara Zagreb građanima se sada nude niže cijene priključenja za vrijeme trajanja cjelokupne plinofikacije. To podrazumijeva da dio troška izgradnje priključka u zoni izvođenja plinovoda ide na teret tvrtke te se neće teretiti prilikom izvođenja priključenja za razliku od naknadnog izvođenja priključenja. "Cijena priključka sadržava spoj na plinovod u javno-prometnoj površini, a završava s glavnim zaporom smještenim u nadžbuknom zidnom ormariću. Svaku ponudu za izgradnju priključka GPZ izrađuje temeljem zahtjeva stranke na osnovu točnih izmjera, pa je konačna cijena za točno određenu duljinu priključka. Ponude ovise o dimenzijama priključka i kategoriji tla u kojeg se polaže priključak, te na aktualnim cijenama materijala i sata rada", naglašavaju u plinari. Građanima su i nadalje omogućeni svi oblici plaćanja uključivo i kreditnim karticama do 12 rata beskamatno. Sa završetkom izgradnje plinovoda primjenjivat će se standardne, veće cijene izgradnje priključka oko 20%. Sve informacije dostupne su na tel. br 01/6437-720 ili 01/6437-707.