Ministar financija Ivan ŠUKER i ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar KALMETA pustili su na otočiću Visovcu u rad novi sustav za opskrbu ukapljenim naftnim plinom tamošnjeg franjevačkog samostana, prenosi Vjesnik. »Samostan je dosad kao energent koristio lož-ulje koje se s kopna na ovaj Gospin otočić dopremalo u kanistrima, čamcima preko rijeke, što je predstavljalo opasnost za ekologiju tog prirodnog bisera«, rekao je ministar Šuker. Gradnja sustava plinofikacije otočića Visovca INA-u je stajala 1,37 milijuna kuna. Ministri Šuker i Kalmeta na simboličan su način na Visovcu najavili i skori početak plinofikacije Dalmacije u koju bi do kraja 2010. trebao stići prirodni zemni plin. »Do kraja 2010. zemni plin stići će do Splita i Šibenika«, izjavio je na Visovcu ministar Kalmeta, ističući kako je vrlo važno da se dalmatinski gradovi i općine, odnosno županije do tada odgovarajuće pripreme. »Neke su dalmatinske sredine u tom poslu dosta napredovale, a Šibenik i Split su pred raspisivanjem natječaja za koncesionare za gradnju plinovodnog postrojenja i distribuciju plina. Što se tiče Šibensko-kninske županije, ona je u svoju prostorno-plansku regulativu već unijela plinovodne trase i jedina se u Dalmaciji može pohvaliti da već ima dva nova stambena naselja koja raspolažu sagrađenim plinskim sustavom. Riječ je o stambenim naseljima na Jamnjaku i Šubićevcu«, rekao je Kalmeta. Prema riječima direktora linkPROplina, Darija KARLOVČANA, dipl. ing. Vlada subvencionira i stimulira korištenje ukapljenog naftnog plina na otocima. Dosad su na jadranske otoke plasirana 362 spremnika. Fond za energetsku učinkovitost subvencionira i »miks«, ukapljeni naftni plin i Sunčevu energiju.