Cijena ruskog prirodnog plina za Ukrajinu u četvrtom kvartalu 2015. godine iznosit će oko 0,25 USD/m3, rekao je ruski ministar energetike Aleksandr NOVAK. On je objasnio kako će 'ugovorna cijena plina ovisiti o ogrjevnoj vrijednosti i da će biti u rasponu 248 - 251 dolara za 1000 m3 pa će i diskont na cijenu plina iznositi oko 20 dolara'. Ministar Novak je kazao i da Ukrajina i Rusija više ne trebaju europsko dopuštenje za zaključivanje tog posla oko isporuka plina iz zimskog paketa jer su 'sve odluke po tom pitanju donesene' i preostaje da 'Ukrajina uplati novac'. Krajem rujna 2015. godine Ukrajina, Rusija i Europska unija su postigle sporazum o osiguranju zimskih isporuka ruskog plina. Prema tom sporazumu Ukrajina će od EU-a dobiti kredit i za tih 500 mil. dolara kupiti od Rusije potrebnih 2 mlrd. m3 plina po zimskoj tarifi koja će važiti 1.10.2015. - 31.3.2016. godine, javlja ruski portal 'Sputnik News'.