Western Balkans Investment Framework (WBIF) odobrio je Plinacru 4,68 milijuna eura bespovratnih sredstava za pripremne aktivnosti triju razvojnih projekata: Jonsko–jadranskog plinovoda (IAP), LNG RV-a i LNG evakuacijskog plinovoda Omišalj–Zlobin–Rupa, izvijestio je Plinacro. Plinacro je je u veljači ove godine nominirao svoja tri najvažnija razvojna projekta pri WBIF-u, sva su tri pozitivno ocijenjena i uspješno prošla sve administrativne i financijske preglede, a iz Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF) danas je stigla i službena obavijest o tome da je WBIF odobrio Plinacrou bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4,68 milijuna eura, navodi se u priopćenju. Tri su projekta sastavni dijelovi Plinacrova plana razvoja transportnog sustava od 2010. do 2014. godine, a iz Plinacroa ističu da će njihova realizacija omogućiti diverzifikaciju izvora dobave te zajamčiti energetsku neovisnost Hrvatske, kao i sigurnost opskrbe prirodnim plinom hrvatskih, ali i europskih potrošača. Projekt Jonsko-jadranskog plinovoda (Ionian Adriatic Pipeline – IAP) podrazumijeva plinovod kojim bi se plinovodni sustav Like i Dalmacije, nastavkom izgradnje od Splita prema Pločama te dalje južno preko Crne Gore, u Albaniji spojio na projekt Trans Adriatic Pipeline (TAP), a taj bi projekt omogućio uspostavu novog dobavnog pravca prirodnog plina iz novog izvora - kaspijske i bliskoistočne regije. Riječ je o regionalnom projektu i kandidatura se odvijala u suradnji s Albanijom, Crnom Gorom i BiH, uz koordinaciju Energetske zajednice iz Beča, nositelj prijave bila je Hrvatska, tj. Plinacro koji je od WBIF-a ishodio 3,5 milijuna eura bespovratna novca za financiranje sveobuhvatne studije izvodljivosti. Milijun eura Plinacru je odobreno za financiranje izrade idejnog rješenja, studije izvodljivosti te idejnog projekta LNG RV, projekta izgradnje objekta za prihvat LNG brodova s postrojenjem za uplinjavanje i njegovo povezivanje s plinskim transportnim sustavom RH. Iz Plinacroa pritom ponavljaju da koncept LNG RV ne isključuje i ne predstavlja konkurentsku alternativu Adria LNG projektu koji razvija konzorcij stranih kompanija, a trenutačno je u fazi mirovanja, već može predstavljati jednostavnije i brže ostvarivo prijelazno rješenje do trenutka konačne odluke o izgradnji Adria LNG-projekta. Za projekt LNG-evakuacijski plinovod Omišalj-Zlobin-Rupa Plinacrou je odobreno 180 tisuća eura bespovratna novca, a namijenjen je financiranju studije ekonomske opravdanosti koja je preduvjet mogućnosti nominacije projekta prema EU fondovima za investicijsku fazu. Početak izrade studija očekuje se već krajem ovog mjeseca.