Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan nakon sastanka sa svojim azrbajdžanskim kolegom Aliyevim objavio je da će plinovod TANAP, koji će do Turske donijeti azerbajdžanski plin, s radom započeti već početkom lipnja, prije ugovorenog roka. Taj plinovod, dugačak 1850 km do Turske će donijeti 6 milijardi m3 plina iz azerbajdžanskog obilnog polja Shah Deniz 2, a iznimno je bitan jer se na njega nastavlja plinovod TAP, koji će azerbajdžanski plin preko Grčke i Albanije dovesti do talijanskog tržišta. Riječ je o 16 milijardi m3 plina godišnje, odnosno 10 milijardi m3 za Europu, što će postupno rasti do 31 milijardu m3 plina godišnje. TAP bi s radom trebao početi 2020., a za Hrvatsku je bitan jer se na njega treba nadovezati plinovod IAP, koji kroz Crnu Goru vodi do Hrvatske, koja bi konačno njime mogla iskoristiti mrtvu infrastrukturu u Dalmaciji. Ujedno, to su prve molekule plina koji će u Europu doći plinovodom, a da nisu ruskog podrijetla, što je iznimno važno za odnose na europskom energetskom tržištu plina, na kojem sa 65% udjela dominira Gazprom