'Jutarnji list' je izvijestio kako se u Hrvatsku svakoga dana iz BiH-a uvozi oko 1000 boca za ukapljeni naftni plin (propan - butan) bez ikakve kontrole. Kako se ističe, riječ je o neatestiranim bocama, a time se, osim što se oštećuje državni proračun i poslovanje domaćih distributera UNP-a, u opasnost dovodi i sigurnost ljudi i imovine. Zbog toga što je UNP u bocama u BiH-u jeftiniji nego u Hrvatskoj, mnogi iz pograničnih područja ga tamo kupuju, iako se sumnja da je kvaliteta takvog plina upitna, a ponekad je i masa plina u boci manja od deklarirane. Istodobno, uglavnom se radi o starim plinskim bocama koje se u Hrvatskoj više ne koriste jer ne zadovoljavaju europske propise. No, umjesto da budu uništene, one se prodaju u BiH, gdje se ponovno pune plinom i onda se 'na malo', u prtljažnicima osobnih vozila uvoze u Hrvatsku, gdje predstavljaju opasnost. Na žalost, granične službe takav uvoz toleriraju, iako se radi o opasnim tvarima i o posudama pod tlakom, koje zahtijevaju odgovarajuće postupanje inspekcijskih službi pri uvozu i zadovoljavanje odredbi više propisa (npr. iz područja opreme pod tlakom, sigurnosti proizvoda i zapaljivih tekućina i plinova). Na taj problem već dulje vrijeme upozorava Zajednica za ukapljeni naftni plin pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, ali i napominje da su najveći hrvatski distributeri (INA, Petrol, Crodux plin i Butan plin) već počeli raditi na stvaranju vlastite linije plinskih boca s odgovarajućim bojama koje će biti tipične za svakoga od njih, čime bi se trebao smanjiti broj tzv. narančastih boca, što je nasljeđe još iz bivše Jugoslavije. Sličan proces događa se i u Srbiji i Sloveniji, ali ne i u BiH-u.