Iz Državnog inspektorata izvijestili su utorak da je građevinska inspekcija počela inspekcijski nadzor u vezi s građenjem prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG) u Omišlju po zaprimanju prve prijave Općine Omišalj (22. srpnja) te da je nadzor građevinske inspekcije u tijeku. Naime, općina smatra da se radovi obavljaju protivno građevinskoj dozvoli i projektu koja u gradnji pristana za FSRU terminal podrazumijeva gradnju na masivnim betonskim kesonima, a ne na pilonima (kako se gradi), jer je to puno sigurnije s obzirom da je riječ o seizmički aktivnom području. O tom problemu opširnije su ovoga ljeta izvijestili Nacional i Express.

Općina: Gradi se protivno dozvolama


Općina je svoju prvu prijavu inspektoratu podnijela 22. srpnja, ali nadzor do sada nije proveden pa je prijava ponovljena a radovi su nastavljeni. Radove obavljaju Pomgrad, GP Krk i STS Integrirani servisi. Iz Općine Omišalj u srijedu ujutro su ponovno ocijenili da se plutajući LNG terminal u Omišlju gradi protivno izdanim dozvolama, projektnoj dokumentaciji i studiji utjecaja na okoliš, ističući da je ta općina u vezi s izgradnjom tog terminala uputila mjerodavnima nekoliko prijava i predstavki. Iz te općine, Državnom inspektoratu upućena je predstavka o nepostupanju riječkog Područnog ureda Državnog inspektorata, odnosno građevinske inspekcije, jer, prema saznanjima općine, nisu ni počeli inspekcijski nadzor. 

Prijave


Tvrtkama, koje obavljaju poslove nadzora nad izgradnjom prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin, upućen je zahtjev za obustavljanje radova zbog građenja terminala protivno građevinskoj dozvoli i Zakonu o gradnji. Podnesena je i prijava inspekciji rada, o nepoštivanju Zakona o zaštiti na radu, kao i prijava Državnom odvjetništvu o, kako se navodi, o saznanjima o mogućim kaznenim djelima pri realizaciji projekta izgradnje prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin u Omišlju. 

LNG Hrvatska: Konstruirane laži

Direktorica LNG Hrvatske Barbara Dorić za Novi list je komentirala da su tvrdnje iz općine "konstruirane laži". Kažu da su za drugačije građevinsko rješenje pristana ishodili izmjene glavnog projekta i predali su zahtjev za izmjene i dopune građevinske dozvole a radovi su započeti početkom lipnja. Naglašavaju da je tehničko rješenje temeljeno na pilotima jednakovrijedno, što je i potvrđeno proračunima dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti. "Izvedba na armiranobetonskim pilotima ima manji utjecaj na morsko dno, za razliku od kesona koji pokrivaju značajnu površinu dna", stoji u odgovoru LNG Hrvatske.