Podzemno skladište plina danas obilježava početak rudarsko-remontnih radova na eksploatacijskom polju Grubišno Polje kao preduvjet za početak prve faze izgradnje vršnoga skladišta plina koje bi služilo za podmirivanje potreba za plinom za vrijeme najveće potrošnje. Ukupna ulaganja u izgradnju procijenjena su na 250 milijuna kuna, a novo skladište trebalo bi biti dovršeno 2018. godine. Za novo skladište izabrano je bivše Inino plinsko polje Grubišno Polje, koje je prije izgradnje skladišta potrebno iscrpiti u razdoblju od jedne do dvije godine. Skladište će biti malog volumena, ali za razliku od PSP Okoli velikih izlaznih kapaciteta koji će omogućiti pokrivanje vršne potrošnje i tako optimizirati rad postojećeg skladišta plina u trenucima kad je potreba za plinom velika. Dnevni kapacitet povlačenja plina iz novog skladišta bit će 70.000 do 100.000 m3 na sat, a radni volumen 25-40 milijuna m3 plina, navode iz PSP-a. Gradnja je planirana u dvije faze. U prvoj će se napraviti remont postojeće dvije bušotine, njihovo novo opremanje i ispitivanje opreme i ležišta kako bi bušotine bile spremne za proizvodnju plina. Ukupna vrijednost rudarsko-remontnih radova iznosi 30 milijuna kuna, a završetak je predviđen za 2016. godinu. Slijedi izgradnja objekata i postrojenja za crpljenje plina koji se prirodno akumulirao u geološkoj strukturi predviđenoj za skladištenje plina što je potrebno kako bi se potvrdila prijašnja saznanja i dobili novi podaci o strukturi plinskog ležišta (koje dosad nije bilo u proizvodnji) te potvrdila pogodnost te strukture za formiranje vršnoga skladišta plina, pojašnjavaju u PSP-u. U prvoj fazi potrebno je investirati i u tehnološki proces eksploatacije plina u postojećem nalazištu kako bi se u njemu oslobodio prostor za skladištenje plina. Temeljem dobivenih podataka donijet će se konačna odluka o investiciji i početi druga faza izgradnje vršnoga skladišta u kojoj se planira gradnja objekata i postrojenja za skladištenje plina, kažu u PSP-u.