Poslije podne 27.7.2019. godine u stanu u Ulici Otona Kučere u Zagrebu došlo je smrti djevojke u kupaonici, najvjerojatnije zbog trovanja ugljičnim monoksidom. Točne okolnosti te teške nesreće utvrdit će se istragom, objavila je Policijska uprava Zagrebačka.


Nužan je oprez!

U skladu s time, PU Zagrebačka ponovno poziva građane na oprez kada se radi o korištenju plinskih uređaja. Tako svi plinski kotlovi za grijanje i pripremu potrošne tople vode u kućanstvu i poslovnim prostorima, bez obzira na starost, izvedbu i dosadašnji besprijekoran rad, moraju biti redovito servisirani i održavani. To znači da ih barem jednom godišnje mora servisirati isključivo ovlašteni serviser za takvu vrstu uređaja. Isto tako, pripadajući sustav za odvod dimnih plinova također mora biti održavan na odgovarajući način, što znači da ga u odgovarajućim propisom predviđenim rokovima mora pregledati i ispitati ovlašteni dimnjačarski koncesionar. 


Opasni atmosferski plinski uređaji

Konačno, i sami građani svojim ponašanjem mogu povećati vlastitu i sigurnost svojih ukućana. Primjerice, kada u stanu postoji tzv. atmosferski plinski kotao ili plinski uređaj vrste B, koji zrak za izgaranje uzima iz prostorije u kojoj je smješten, u takvu prostoriju na odgovarajući način uvijek se mora osigurati dovod zadovoljavajuće količine zraka za izgaranje. Isto tako, dok je plamenik takvog uređaja u radu, nigdje u stanu u isto vrijeme ne smije raditi nikakva kuhinjska napa ni odsisni ventilator jer se time stvara podtlak koji opasne dimne plinove vraća natrag u prostoriju.