Tvrtka za proizvodnju i distribuciju plina i toplinske energije Energo iz Rijeke u sklopu akcije Zagrijan za plin nudi povoljniju nabavu i ugradnju plinskih instalacija bez plaćanja naknade za priključenje. 

Osim kućanstava, koja još nisu priključena na plinsku mrežu, u akciju se mogu uključiti i svi postojeći korisnici plina, koji ga trenutačno koriste samo za kuhanje, a željeli bi ugraditi plinsku instalaciju i za grijanje. Akcija se odnosi i na kućanstva s neispravnom plinskom instalacijom, čiji korisnici žele ugraditi novu, kao i na stambene zgrade, koje po uvjetima iz ponude mogu zamijeniti nemjereni dio plinske instalacije u zajedničkim dijelovima zgrade. 

Više o pojedinostima akcije moguće je saznati na stranicama Energa.